ถาม-ตอบ เรื่องปี่เซียะ

ถาม : ถ้าคนอื่นมาลูบปี่เซียะของเรา มีวิธีแก้ไหม?

ตอบ : ปี่เซียะนั้นเป็นสัตว์มงคลเฉพาะบุคคล หากผู้อื่นมาลูบมาจับปี่เซียะของเรา ก็เหมือนแบ่งทรัพย์ของเราให้เเขาไป ขอให้หมั่นสวดบูชา เพิ่มพลังด้วยการทำความดี ตั้งจิตเมตตาเท่าที่เราทำได้

ถาม : เวลาเข้าห้องน้ำควรถอดไหม?

ตอบ : ถ้าอาบน้ำควรถอด ถ้าถ่ายหนักควรถอด เพราะเมื่อเราถ่ายเสร็จ ต้องล้างทำความสะอาด คนโบราณก็เลยเกรงว่าสร้อยข้อมือปี่เซียะจะมีโอกาสไปสัมผัสกับสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมอยู่แล้ว

ถาม : ควรบูชาปี่เซียะด้วยอะไร?

ตอบ : ปี่เซียะจักรพรรดิผ่านการทำพิธีปลุกเสกแล้ว ไมท่จำเป็นต้องถวานอะไรเพิ่มเติมอีก เพียงหมั่นสวดบูชาเป็นประจำทุกวัน รักษาศีล5 สวดมนตร์ฟังธรรม นั่งสมาธิด้วยจิตมั่นคง ก็ย่อมได้รับแต่สิ่งดีงามแน่นอน

ถาม : ไม่อยากบูชาต่อแล้ว ต้องทำยังไง?

ตอบ : บอกกล่าวท่านว่า จากนี้ไปให้เลิกแล้วต่อกัน และทำไปฝากไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ตามวัด หรือต้นโพธิ์ เหมือนกับเครื่องรางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.