บทความเลขจักรพรรดิ

9 วิธีเลือกเบอร์มงคล

อาชีพค้าขาย อาชีพที่ต้องมีการติดต่อทางธุรกิจ มีการเจรจา ในเบอร์โทรศัพท์ต้องมีตัวเลขมหาเสน่ห์ สร้างความน่าเชื่อถือ ช่วยหนุนให้การติดต่อค้าขาย…

15 51 คู่เลขมงคล

15 51 เป็นคู่เลขมงคลที่ดีมาก ผู้ใหญ่เมตตา เข้ากับผู้ใหญ่ได้ง่าย ผู้ใหญ่รัก เป็นผู้มีวิชาความรู้อยู่กับตัวไม่อดตาย มีสมาธิ เป็นคนมองโลกในมุมบวก จิตใจดีมีเมตตา…

เลขประจำตัว/กาลกิณี

การนับเวลาเกิดตามแบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน เช่น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ จะต้องเกิดวันอาทิตย์เวลา…

กลุ่มเลขมงคล

เบอร์มงคลโชคลาภ เป็นเบอร์ที่คนส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุด อาจจะเพราะพื้นฐานของคนไทยเป็น นักแสวงโชค นักเสี่ยงโชค จากสถิติได้ทำการเก็บสะสมมา มักจะพบว่า…

27-72 เลขมหาวิบัติ

คู่เลขวิบัติหายนะ 27 72 เลขอันตรายร้ายแรง ที่ไม่แนะนำให้ใช้ เมื่อดาวจันทร์มาผสมกับดาวเสาร์ ก่อเกิด เป็นดาวแห่งความทุกข์ยาก ความลำบาก…

เลขศุภเคราะห์

เลขศุภเคราะห์ เลขกลุ่มนี้ ได้แก่ เลข 2 4 5 6 9 ดาวศุภเคราะห์ หมายถึง ความสุขสบาย เลขให้คุณ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเชิงบวก เช่น ความสะดวกสาย ความสุข…

นิทานชาติเวร โหราศาสตร์พยากรณ์

ตำนานชาติเวรพระอาทิตย์

วันต่างๆ ที่เราท่านถือเป็นวันเกิดผิดแผกวนเวียนกันไปนั้น มีอยู่ ๗ วันด้วยกัน คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์  ส่วนทางโหราศาสตร์เรียกเพิ่มขึ้นไปอีก…

ตำนานชาติเวรพระพุธ

พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ได้สร้างพระพุธขึ้นด้วยพญาคชสาร ๑๗ ตัว โดยเอามาป่นลง แล้วห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้ ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระพุธเทพเทวา…

ตำนานชาติเวรพระเสาร์

พระอิศวรผู้เป็นเจ้า สร้างพระเสาร์ขึ้นจากพยัคฆ์ ๑๐ ตัว โดยร่ายพระเวทให้เสือนั้นป่นลง แล้วจึงห่อด้วยผ้าสีดำ (Dark Brown Sehia) ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็น…

ตำนานชาติเวรพระจันทร์

ตำนานโหราศาสตร์กล่าวว่า พระอิศวรผู้เป็นเจ้าสร้างพระจันทร์ จากนางฟ้า ๑๕ องค์ โดยร่ายเวทย์ให้นางฟ้าทั้ง ๑๕ องค์ให้ละเอียดลง แล้วหุ้มห่อด้วยผ้าสีเหลืองอ่อน…

ตำนานชาติเวรพระพฤหัสบดี

พระอิศวรผู้เป็นเจ้า สร้างขึ้นจากฤๅษี ๑๙ ตน คือ ทรงร่ายเวทให้กายฤๅษี ๑๙ ตนนั้นละเอียดลง แล้วเอาผ้าสีแสดห่อผงนั้น ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดี…

ตำนานชาติเวรพระราหู

พระอิศวรผู้เป็นเจ้า สร้างพระราหูขึ้นโดยใช้ศีรษะผีโขมด ๑๒ ตัวมาป่นลง แล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นองค์พระอสุรินทรเรืองฤทธิ์ ทรงทิพยสุวรรณแสงสีใสสะอาด…

ตำนานชาติเวรพระอังคาร

ตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า พระอิศวรผู้เป็นเจ้าสร้างพระอังคารขึ้นด้วยมหิงษา (กระบือ) ๘ ตัว ทรงร่ายพระเวทให้ละเอียดลง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดงอ่อนๆ ของแก้วเพทาย…

ตำนานชาติเวรพระศุกร์

พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ได้สร้างพระศุกร์ขึ้นจาก คาวี (ในอธิไทยโพธิบาทว์ กล่าวว่า สร้างด้วยนาค “ศุกรนาค แปลงนามอินทร์ชุบขึ้นแฮ” ในหนังสือเคล็ดลับโหราศาสตร์กล่าวว่า…

คู่มิตร คู่ศัตรู คู่สมพล

พระเคราะห์ทั้ง ๘ ดวง นอกจากจะมีคู่ธาตุแล้วก็ยังมีคู่มิตร คู่ศัตรูและคู่สมพลอีกด้วย…

ติดตามข่าวสารและร่วมพูดคุยกับเราได้ที่