วิธีบูชาปี่เซียะ

วิธีอัญเชิญปี่เซียะเข้าบ้าน

ให้ถือไปในที่โล่ง แล้วกล่าวดังต่อไปนี้ข้าพเจ้า…(ชื่อ-นามสกุล) วันเดือนปีเกิด…

ได้นำปี่เซียะเข้ามาในชีวิต เพื่อ…(กล่าวสิ่งที่ต้องการ) เป็นอันจบสิ้น

วิธีสวมใส่และการจัดวาง

          หากสวมใส่ติดตัวให้หันหน้าปี่เซียะออกด้านนอก แล้วหันก้นปี่เซียะเข้าหาตัวเราเป็นการเรียกทรัพย์ ถ้าถอดออกให้วางไว้ตำแหน่งเงินทอง เช่น โต๊ะทำงาน โต๊ะเก็บเงิน ตู้เซฟ ห้องรับแขก หรือตำแหน่งสำคัญ ๆ ในบ้าน ทิศที่เหมาะสมที่จะวางปี่เซียะก็คือทิศตะวันออก โดยหันหน้าออกไปทางประตูหน้าบ้านหรือหน้าร้าน

          ไม่ตั้งอยู่ในที่อับหรือที่ต่ำ อย่างห้องเก็บของ ห้องน้ำ และไม่วางไว้ใกล้วัตถุมงคลชนิดอื่น ๆ

วิธีการลูบปี่เซียะ

          ให้ลูบไปที่หัว แล้วลูบหูเพื่อให้ปี่เซียะนำเงินทองเข้ามา หลังจากนั้นค่อยไปลูบตรงก้นเพื่อให้เก็บเงินอยู่ ถ้าทำการลูบที่ท้องจะเกิดอานิสงส์ทางด้านความสมบูรณ์พูนสุข ลูบหัวทำให้บารมีดีปัญญาผ่องใส ลูบหลังทำให้มีโชควาสนา ห้ามลูบปากเพราะจะเก็บทรัพย์ไม่อยู่

ข้อห้ามในการบูชาปี่เซียะ

1. ห้ามลูบปากปี่เซียะ เพราะจะทำให้เงินทองรั่วไหล

2. ห้ามยกปี่เซียะของเราให้ใคร เพราะจะถือเป็นการยกโชคลาภของตัวเองให้คนอื่น

3. ห้ามให้คนอื่นมาลูบปี่เซียะของเรา เพราะจะเป็นการแชร์โชคลาภกับคนอื่น

4. ห้ามวางปี่เซียะในห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือพกไปงานศพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.