เคล็ดลับการขอพร

ทุกเช้า ก่อนสวมสร้อยข้อมือ หรือนำจี้ พกติดตัว

– สวดมนต์ไหว้พระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละท่านนับถือ
– บูชาปี่เซียะ เป็นลำดับสุดท้าย

คาถาบูชา

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

“อุ อา กะ สะ ปี่เซียะ อานุภาโว เมตตาจิต ประสิทธิเม”

ถวายน้ำสะอาด 1 แก้ว (เปลี่ยนน้ำทุกวัน)

ลูบที่ตัวปี่เซียะ จากหัวไปยังหาง
พร้อมกับพูด ขอพร ตามต้องการ (พูดขอพรซ้ำๆกัน 3-5 ครั้ง)

*** ตัวอย่าง***
– นำปี่เซียะมาลูบบริเวณลำตัว จากหัวไปหาง 3 ครั้ง
“ขออานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ และบารมีของปี่เซียะ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า…(ชื่อ สกุล)…
มีกำไรจากการค้าขายในวันนี้ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
มีกำไรจากการค้าขายในวันนี้ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
มีกำไรจากการค้าขายในวันนี้ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

*** เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ ***

พูด ย้ำ 3-5 ครั้ง โดยระหว่างพูด ให้เราจินตนาการถึงภาพความสำเร็จ หรือความรู้สึกดีใจเมื่อพรนั้นสำเร็จ

แล้วจึงสวมสร้อยข้อมือ หรือ จี้(ห้อยคอ)

*** เคล็ดลับการขอพร ***

– เอ่ยชื่อจริง – นามสกุล
– ขอพรเรื่องเดิมบ่อยๆ เป็นเรื่องๆไป ระบุความสำเร็จหรือผลลัพท์ ให้ชัดเจน (ดังตัวอย่างที่กล่าวมา)
– ไม่ขอมั่วปนกันหลายเรื่อง เมื่อพรที่ขอสำเร็จ จึงค่อยขอพรเรื่องต่อไป

* หากไม่ใส่ติดตัว ถ้าเป็นไปได้ให้ถวายน้ำสะอาดเปลี่ยนทุกวัน (หรือตามความสะดวก)

-> ปี่เซียะ ถือเป็นสัตว์สวรรค์ จึงควรหมั่นเพิ่มพลังด้วยการทำความดี รักษาศีล ให้ทาน สวดมนต์ นั่งสมาธิ (ตามความสามารถที่เราทำได้ ไม่ต้องฝืน)

-> การนำปี่เซียะติดตัวไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัด หรือพุทธสถานต่างๆ จะเป็นการเพิ่มพลัง และเพิ่มบารมีให้กับปี่เซียะได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.