เลขประจำตัวตามวันเกิด

 

          การนับเวลาเกิดตามแบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน เช่น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ จะต้องเกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที)

 

เลขประจำตัว และเลขกาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

คนวันอาทิตย์เลขประจำวันเกิด คือ 1 (พระอาทิตย์) ส่วนเลขกาลกิณี คือ 6 (พระศุกร์) แนะนำให้ใช้ 8 (ราหู) เพราะ 6 (พระศุกร์) แพ้ 8 (ราหู)

เลขกลุ่มแนะนำของผู้เกิดวันอาทิตย์ 7895, 8789, 9789, 4289, 7829, 8287, 5951, 2451, 1539, 5154 เป็นต้น

เลขประจำตัว และเลขกาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันจันทร์

คนวันจันทร์เลขประจำวันเกิด คือ 2 (พระจันทร์) ส่วนเลขกาลกิณี คือ 1 (พระอาทิตย์) แนะนำให้ใช้ 6 (พระศุกร์) เพราะ 1 (พระอาทิตย์)  แพ้ 6 (พระศุกร์)

เลขกลุ่มแนะนำของผู้เกิดวันจันทร์ 2456, 2465, 2656, 4246, 6289, 6245, 2654, 2659, 2645, 2639 เป็นต้น

เลขประจำตัว และเลขกาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันอังคาร

คนวันอังคารเลขประจำวันเกิด คือ 3 (พระอังคาร) ส่วนเลขกาลกิณี คือ 2 (พระจันทร์)
แนะนำให้ใช้ 1 (พระอาทิตย์) เพราะ 2 (พระจันทร์)  แพ้ 1 (พระอาทิตย์)

เลขกลุ่มแนะนำของผู้เกิดวันอังคาร 5451, 5465, 4656, 5456, 3659, 6359, 5451, 5651, 1595, 1565, 5639 เป็นต้น

เลขประจำตัว และเลขกาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน

คนวันพุธกลางวันเลขประจำวันเกิด คือ 4 (พระพุธ) ส่วนเลขกาลกิณี คือ 3 (พระอังคาร) 
แนะนำให้ใช้ 2 (พระจันทร์) เพราะ 3 (พระอังคาร)  แพ้ 2 (พระจันทร์)

เลขกลุ่มแนะนำของผู้เกิดวันพุธกลางวัน 2456, 8245, 2456, 4289, 2459, 4287, 6245, 2659, 2895, 7824 เป็นต้น

เลขประจำตัว และเลขกาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

คนวันพุธกลางคืนเลขประจำวันเกิด คือ 8 (ราหู) ส่วนเลขกาลกิณี คือ 5 (พระพฤหัสบดี) 
แนะนำให้ใช้ 7 (พระเสาร์) เพราะ 5 (พระพฤหัสบดี)  แพ้ 7 (พระเสาร์)

เลขกลุ่มแนะนำของผู้เกิดวันพุธกลางคืน 7898, 8782, 8789, 8798, 8289, 8287, 8789, 8987, 7899, 7828 เป็นต้น

เลขประจำตัว และเลขกาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

คนวันพฤหัสบดีเลขประจำวันเกิด คือ 5 (พระพฤหัสบดี) ส่วนเลขกาลกิณี คือ 7 (พระเสาร์)
แนะนำให้ใช้ 4 (พระพุธ) เพราะ 7 (พระเสาร์)  แพ้ 4 (พระพุธ)

เลขกลุ่มแนะนำของผู้เกิดวันพฤหัสบดี 4565, 6545, 4595, 5459, 9545, 4656, 5659, 5956, 4536, 4245, 2456 เป็นต้น

เลขประจำตัว และเลขกาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันศุกร์

คนวันศุกร์เลขประจำวันเกิด คือ 6 (พระศุกร์) ส่วนเลขกาลกิณี คือ 8 (ราหู)
แนะนำให้ใช้ 5 (พระพฤหัสบดี) เพราะ 8 (ราหู)  แพ้ 5 (พระพฤหัสบดี)

เลขกลุ่มแนะนำของผู้เกิดวันศุกร์ 2456, 2659, 6395, 9365, 5365, 9565, 4565, 5659, 5956, 4556, 1556, 6365 เป็นต้น

เลขประจำตัว และเลขกาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันเสาร์

คนวันเสาร์เลขประจำวันเกิด คือ 7 (พระเสาร์) ส่วนเลขกาลกิณี คือ 4 (พระพุธ)
แนะนำให้ใช้ 3 (พระอังคาร) เพราะ 4 (พระพุธ)  แพ้ 3 (พระอังคาร)

เลขกลุ่มแนะนำของผู้เกิดวันเสาร์ 6323, 6395, 3565, 3659, 9365, 2365, 2895, 7895, 3987, 9395, 5356, 6365 เป็นต้น

หมายเหตุ : ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน จะต้องเกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน จะต้องเกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที)

Leave a Reply

Your email address will not be published.