Author Archives: wealthyemperor

เคล็ดลับการขอพร

ทุกเช้า ก่อนสวมสร้อยข้อมือ หรือนำจี้ พกติดตัว – สวดมนต์ไหว้พระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละท่านนับถือ– บูชาปี่เซียะ เป็นลำดับสุดท้าย คาถาบูชา ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า “อุ อา กะ สะ ปี่เซียะ อานุภาโว เมตตาจิต ประสิทธิเม” ถวายน้ำสะอาด 1 แก้ว (เปลี่ยนน้ำทุกวัน) ลูบที่ตัวปี่เซียะ จากหัวไปยังหางพร้อมกับพูด ขอพร ตามต้องการ (พูดขอพรซ้ำๆกัน 3-5 ครั้ง) *** ตัวอย่าง***– นำปี่เซียะมาลูบบริเวณลำตัว จากหัวไปหาง 3 ครั้ง“ขออานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ และบารมีของปี่เซียะ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า…(ชื่อ สกุล)…มีกำไรจากการค้าขายในวันนี้ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทมีกำไรจากการค้าขายในวันนี้ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทมีกำไรจากการค้าขายในวันนี้ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท *** เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ *** พูดบทความเลขจักรพรรดิ

ถาม-ตอบ เรื่องปี่เซียะ

ถาม : ถ้าคนอื่นมาลูบปี่เซียะของเรา มีวิธีแก้ไหม? ตอบ : ปี่เซียะนั้นเป็นสัตว์มงคลเฉพาะบุคคล หากผู้อื่นมาลูบมาจับปี่เซียะของเรา ก็เหมือนแบ่งทรัพย์ของเราให้เเขาไป ขอให้หมั่นสวดบูชา เพิ่มพลังด้วยการทำความดี ตั้งจิตเมตตาเท่าที่เราทำได้ ถาม : เวลาเข้าห้องน้ำควรถอดไหม? ตอบ : ถ้าอาบน้ำควรถอด ถ้าถ่ายหนักควรถอด เพราะเมื่อเราถ่ายเสร็จ ต้องล้างทำความสะอาด คนโบราณก็เลยเกรงว่าสร้อยข้อมือปี่เซียะจะมีโอกาสไปสัมผัสกับสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมอยู่แล้ว ถาม : ควรบูชาปี่เซียะด้วยอะไร? ตอบ : ปี่เซียะจักรพรรดิผ่านการทำพิธีปลุกเสกแล้ว ไมท่จำเป็นต้องถวานอะไรเพิ่มเติมอีก เพียงหมั่นสวดบูชาเป็นประจำทุกวัน รักษาศีล5 สวดมนตร์ฟังธรรม นั่งสมาธิด้วยจิตมั่นคง ก็ย่อมได้รับแต่สิ่งดีงามแน่นอน ถาม : ไม่อยากบูชาต่อแล้ว ต้องทำยังไง? ตอบ : บอกกล่าวท่านว่า จากนี้ไปให้เลิกแล้วต่อกัน และทำไปฝากไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ตามวัด หรือต้นโพธิ์ เหมือนกับเครื่องรางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ