พิธีกรรม

                     สำหรับการทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางนั้น ที่ผ่านมาจะมีทั้งพิธีที่ประกอบขึ้นภายในประเทศ และที่ประเทศไต้หวัน โดยจะยึดถือฤกษ์ในแต่ละช่วงเป็นหลักในการจะประกอบพิธี โดยหากไม่มีฤกษ์ที่ดีจริงๆ จะไม่มีการจัดพิธีขึ้นและจะเว้นไปจนกว่าจะมีฤกษ์ดีปรากฏขึ้น

                  พิธีการปลุกเสกที่ไต้หวันนั้นจะจัดขึ้นที่วัดไต้หวันที่มีชื่อเสียง โดยพระที่แก่พรรษาและมีความเชี่ยวชาญในการปลุกเสกโดยเฉพาะ ซึ่งล่าสุดจะเป็นการประกอบพิธีที่วัด 9 วัดเพื่อเสริมความขลัง   ประกอบไปด้วย

วัดเทียนโฮ่ว (Taipei Tianhou) , วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว (Xiahai Chenghuang Temple) , วัดกวนตู้ (Guandu Temple)
วัดขงจื๊อแห่งไทเป (Taipei Confucius Temple) , วัดซวนยี่ (Xuan Yi Temple),  วัดหลงซาน (Longshan Temple)
วัดซิงเทียนกง (Xingtian Temple) , วัดชิงซาน (Monga Qingshan Temple) และวัดต้าหลงตงเป่าอัน (Dalongdong Bao’an Temple)

                    หลังจากที่ได้สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องรางที่ผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้องโดยเฉพาะปี่เซียะจักรพรรดิด้วยตนเองแล้ว ด้วยความที่เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คุณเอจึงมีความคิดที่จะขออนุญาตซินแสเพื่อผลิตเครื่องรางให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาเช่าบูชาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่ชีวิต ซึ่งทางซินแสอนุญาต แต่มีข้อจำกัดคือการทำพิธีแต่ละครั้งไม่สามารถทำครั้งละมากๆ ได้ และในการทำพิธีแต่ละครั้งจะขึ้นกับฤกษ์ที่ดีเท่านั้นจึงจะเกิดผล

          ข้อสำคัญ คือ ปี่เซียะที่ผ่านการประสิทธิมงคลแล้ว ไม่ควรวางไว้ที่ต่ำ ที่ใกล้ห้องน้ำ ใต้บันได หรือเดินข้าม และห้ามยุ่งเกี่ยวใดๆ กับปากและลิ้นของปี่เซียะเป็นอันขาด เพราะจะเก็บทรัพย์ไม่อยู่ และห้ามนำไปงานอวมงคลด้วย

รวมภาพบรรยากาศ

ติดตามข่าวสารและร่วมพูดคุยกับเราได้ที่